Bel direct: 088 - 0122000
Home

Direct snel zoeken
Hypotheek nodig?
5 jaar vanaf 2,95%
10 jaar vanaf 3,95%

Privacy statement

TopHuys.nl is eigendom van Coöp. TopHuys.nl U.A. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 52440478. Voor TopHuys.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Tophuys.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Uw rechten

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres.

Beveiliging gegevens

TopHuys.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat TopHuys.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Cookies

De website van TopHuys.nl maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn te beschouwen als data die de TopHuys.nl server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen TopHuys.nl in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de TopHuys.nl website, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn.

Wijzigingen

TopHuys.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement.

Doeleinden

De door u op de site verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling. Deze gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de intermediair en/of aanbieder van het financiële product, om u een offerte te kunnen doen toekomen of om met u persoonlijk een afspraak kunnen maken naar aanleiding van uw aanvraag. TopHuys.nl  zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Links

Onze sites kunnen links naar de websites van onze zusterbedrijven, partners en naar websites van derden hebben. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan naar: info@tophuys.nl

Diversen

De Privacy Statement kan te allen tijde door TopHuys.nl aangepast worden. TopHuys.nl adviseert daarom de Privacy Statement regelmatig te bekijken. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te `s Hertogenbosch.

Privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door TopHuys.nl Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan TopHuys.nl  persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect TopHuys.nl zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die TopHuys.nl bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
 

Doeleinden van gegevensverwerking

Tophuys.nl verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten;

Indien u geen marketinginformatie van TopHuys.nl wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres: info@tophuys.nl Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het  e-mailadres:info@tophuys.nl

Coöp.TopHuys.nl U.A.

Postadres:
Postbus 691 5140 AR Waalwijk
tel: 088-0122000 

 

Inloggen


Registreren?

Wij plaatsen uw huis ook op:

Wilt u teruggebeld worden?

Dhr. Mevr.